Μελέτη επειγόντων αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρων Ξηριά, Σεσκουλιώτη και Κακαβιώτη

[proj_id=156]

Περίοδος εκτέλεσης: Δεκέμβριος 2009–Ιανουάριος 2010

Ανάθεση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας

Ανάδοχος: Γραφείο Μαχαίρα

Έγγραφα: