Εργασίες διερεύνησης του Αδριάνειου υδραγωγείου της Αθήνας και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε συγκεκριμένα υπόγεια τμήματά του – καταχωρημένα τεύχη

3 έγγραφα.

Research reports

  1. Π. Δευτεραίος, και Ν. Μαμάσης, Τελική έκθεση: μελέτη και εργασίες διερεύνησης και καταγραφής του Αδριάνειου Υδραγωγείου της Αθήνας, Εργασίες διερεύνησης του Αδριάνειου υδραγωγείου της Αθήνας και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε συγκεκριμένα υπόγεια τμήματά του, Ανάδοχος: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Φεβρουάριος 2019.

    [doc_id=1936]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

  1. Π. Δευτεραίος, και Ν. Μαμάσης, Aρχείο περιήγησης στο φωτογραφικό υλικο, Εργασίες διερεύνησης του Αδριάνειου υδραγωγείου της Αθήνας και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε συγκεκριμένα υπόγεια τμήματά του, Ανάδοχος: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2019.

    [doc_id=1934]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

  1. Π. Δευτεραίος, και Ν. Μαμάσης, Τεχνική έκθεση: μελέτη και εργασίες διερεύνησης και καταγραφής του Αδριάνειου Υδραγωγείου της Αθήνας, Εργασίες διερεύνησης του Αδριάνειου υδραγωγείου της Αθήνας και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε συγκεκριμένα υπόγεια τμήματά του, Ανάδοχος: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Φεβρουάριος 2018.

    [doc_id=1880]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο