Εργασίες διερεύνησης του Αδριάνειου υδραγωγείου της Αθήνας και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε συγκεκριμένα υπόγεια τμήματά του

[proj_id=197]

Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2017–Απρίλιος 2019

Προϋπολογισμός: €14 950

Ανάθεση: Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ)

Ανάδοχος: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Project director: Ν. Μαμάσης

Κύριος ερευνητής: Ν. Μαμάσης

Έγγραφα: