Ολοκληρωμένη διαχείριση ποτάμιου οικοσυστήματος Σπερχειού – καταχωρημένα τεύχη

1 έγγραφο.

Research reports

  1. Δ. Κουτσογιάννης, Γ. Τσακαλίας, Ν. Μαμάσης, και Α. Κουκουβίνος, Επιφανειακοί υδατικοί πόροι, Ολοκληρωμένη διαχείριση ποτάμιου οικοσυστήματος Σπερχειού, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 16 pages, Αθήνα, 1995.

    [doc_id=381]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο