Ανάπτυξη υπολογιστικής υποδομής για την υδροδυναμική προσομοίωση του υδροσυστήματος κατάντη του φράγματος Ασωμάτων – καταχωρημένα τεύχη

2 έγγραφα.

Εκθέσεις ερευνητικών έργων

  1. Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Π. Δήμας, Α. Λύκου, και Γ.-Κ. Σακκή, Τεχνική έκθεση, Ανάπτυξη υπολογιστικής υποδομής για την υδροδυναμική προσομοίωση του υδροσυστήματος κατάντη του φράγματος Ασωμάτων, Ανάδοχος: Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής – Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, 82 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούνιος 2024.

    [doc_id=2462]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

  1. Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Π. Δήμας, Α. Λύκου, και Γ.-Κ. Σακκή, Παρουσίαση αποτελεσμάτων προκαταρκτικής αξιολόγησης, Ανάπτυξη υπολογιστικής υποδομής για την υδροδυναμική προσομοίωση του υδροσυστήματος κατάντη του φράγματος Ασωμάτων, Ανάδοχος: Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής – Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Απρίλιος 2024.

    [doc_id=2453]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες