Εθνική τράπεζα υδρολογικής και μετεωρολογικής πληροφορίας - Υδροσκόπιο 2000 – καταχωρημένα τεύχη

1 έγγραφο.

Research reports

  1. Δ. Κουτσογιάννης, και Μ. Μιμίκου, Όροι και προδιαγραφές για την πρόσληψη συνεργάτη με αντικείμενο την εισαγωγή δεδομένων, Εθνική τράπεζα υδρολογικής και μετεωρολογικής πληροφορίας - Υδροσκόπιο 2000, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 176 pages, Αθήνα, Μάιος 1997.

    [doc_id=364]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο