Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των υδατικών πόρων του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου – καταχωρημένα τεύχη

2 έγγραφα.

Research reports

  1. Τελική Έκθεση, Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των υδατικών πόρων του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1993.

    [doc_id=1473]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

  1. Έκθεση δεδομένων, Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των υδατικών πόρων του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1992.

    [doc_id=640]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο