Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικού διαμερίσματος νήσων Αιγαίου – καταχωρημένα τεύχη

1 έγγραφο.

Engineering reports

  1. Δ. Κουτσογιάννης, Σχετικά με την επιλογή μεθόδου επιφανειακής ολοκλήρωσης της σημειακής βροχόπτωσης στα νησιά του Αιγαίου - Τεχνικό Υπόμνημα, Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων υδατικού διαμερίσματος νήσων Αιγαίου, Ανάθεση: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανάδοχοι: ΤΕΜ, ΛΔΚ, Υδροεξυγιαντική, TERRAMENTOR, 4 pages, Αθήνα, 2005.

    [doc_id=814]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο