Χαρακτηρισμός του μεγέθους της λίμνης Ζαραβίνας στην περιοχή Δελβινακίου του Νομού Ιωαννίνων – καταχωρημένα τεύχη

1 έγγραφο.

Engineering reports

  1. Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική γνωμοδότηση, Χαρακτηρισμός του μεγέθους της λίμνης Ζαραβίνας στην περιοχή Δελβινακίου του Νομού Ιωαννίνων, Ανάθεση: Π. Μέντζος, Ανάδοχος: Δ. Κουτσογιάννης, 35 pages, Αθήνα, 2004.

    [doc_id=806]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο