Προμελέτη φράγματος Αλμωπαίου

[proj_id=196]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιούλιος 2014–Ιούλιος 2014

Ανάθεση: Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

Έγγραφα: