Συντονισμένες δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος στα νησιά Σαντορίνη και Θηρασία

[proj_id=23]

Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 1998–Δεκέμβριος 1998

Ανάθεση: Ταμείο Συνοχής ΕΕ

Ανάδοχοι:

  1. ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε.
  2. SPEED
  3. VLAR

Έγγραφα: