Συντονισμένες δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος στα νησιά Σαντορίνη και Θηρασία – καταχωρημένα τεύχη

1 έγγραφο.

Εκθέσεις τεχνολογικών μελετών

  1. Ι. Ναλμπάντης, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική διερεύνηση λεκανών Σαντορίνης, Συντονισμένες δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος στα νησιά Σαντορίνη και Θηρασία, Ανάθεση: Ταμείο Συνοχής ΕΕ, Ανάδοχοι: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., , , 1998.

    [doc_id=155]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες