Οριστική μελέτη αποχέτευσης Κορίνθου, Μελέτη χειμάρρου Ξηριά, Εισαγωγικό μέρος

[proj_id=27]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1998–Δεκέμβριος 1998

Προϋπολογισμός: 105 000 000 DRS (περίπου €316 743)

Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

Ανάδοχος: Υδροεξυγιαντική

Έγγραφα: