Γενική διάταξη έργων εκτροπής Αχελώου προς Θεσσαλία – καταχωρημένα τεύχη

2 έγγραφα.

Engineering reports

  1. Δ. Κουτσογιάννης, Μελέτη λειτουργίας ταμιευτήρων, Γενική διάταξη έργων εκτροπής Αχελώου προς Θεσσαλία, Ανάδοχος: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αχελώου – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Συνεργαζόμενοι: Γ. Καλαούζης, ELECTROWATT, Π. Μαρίνος, Δ. Κουτσογιάννης, 420 pages, 1996.

    [doc_id=214]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

  1. Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική διερεύνηση, Γενική διάταξη έργων εκτροπής Αχελώου προς Θεσσαλία, Ανάδοχος: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αχελώου – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Συνεργαζόμενοι: Γ. Καλαούζης, , Π. Μαρίνος, Δ. Κουτσογιάννης, 44 pages, 1996.

    [doc_id=213]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο