Μελέτη φράγματος Φανερωμένης Μεσαράς Κρήτης - Οριστική μελέτη – καταχωρημένα τεύχη

1 έγγραφο.

Engineering reports

  1. Δ. Κωνσταντινίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη, Μελέτη φράγματος Φανερωμένης Μεσαράς Κρήτης - Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Υπουργείο Γεωργίας, Ανάδοχοι: Δ. Κωνσταντινίδης, Γραφείο Δοξιάδη, Αριθμός τεύχους 3, 100 pages, Αθήνα, Νοέμβριος 1988.

    [doc_id=221]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο