Οριστική μελέτη αντιπλημμυρικών - αποχετευτικών έργων και φράγματος περιοχής Αρτζάν-Αματόβου – καταχωρημένα τεύχη

3 έγγραφα.

Εκθέσεις τεχνολογικών μελετών

  1. Δ. Κουτσογιάννης, Φράγμα Ηλιολούστου, Ενημερωμένη υδρολογική μελέτη ΙΙΙ, Οριστική μελέτη αντιπλημμυρικών - αποχετευτικών έργων και φράγματος περιοχής Αρτζάν-Αματόβου, Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Ανάδοχοι: ΟΤΜΕ, Δ. Κωνσταντινίδης, ΜΕΤΕΡ, Αριθμός τεύχους 11, 180 pages, Απρίλιος 1985.

    [doc_id=223]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

  1. Δ. Κουτσογιάννης, Η. Βασιλόπουλος, και Ε. Καραλής, Υδρολογική μελέτη - Πίνακες και διαγράμματα, Οριστική μελέτη αντιπλημμυρικών - αποχετευτικών έργων και φράγματος περιοχής Αρτζάν-Αματόβου, Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Ανάδοχοι: ΟΤΜΕ, Δ. Κωνσταντινίδης, ΜΕΤΕΡ, Αριθμός τεύχους 2, 154 pages, Αθήνα, Μάρτιος 1982.

    [doc_id=236]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

  1. Δ. Κουτσογιάννης, Η. Βασιλόπουλος, και Ε. Καραλής, Υδρολογική μελέτη - Έκθεση, Οριστική μελέτη αντιπλημμυρικών - αποχετευτικών έργων και φράγματος περιοχής Αρτζάν-Αματόβου, Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Ανάδοχοι: ΟΤΜΕ, Δ. Κωνσταντινίδης, ΜΕΤΕΡ, Αριθμός τεύχους 1, 70 pages, Αθήνα, Μάρτιος 1982.

    [doc_id=235]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο