Ποταμός Άραχθος, Υδροηλεκτρικό έργο Αγίου Νικολάου, Οριστική μελέτη

[proj_id=39]

Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 1983–Αύγουστος 1994

Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Ανάδοχος: Arachthos Swiss-Anglo-German Consulting Group (ASAG)

Έγγραφα: