Ποταμός Άραχθος, Υδροηλεκτρικό έργο Αγίου Νικολάου, Οριστική μελέτη – καταχωρημένα τεύχη

1 έγγραφο.

Εκθέσεις τεχνολογικών μελετών

  1. D. Koutsoyiannis, and P. van der Riet, Hydrology, Ch. 5, Arachthos River, Aghios Nicolaos hydroelectric project, Engineering Report, Ανάθεση: Public Power Corporation, Ανάδοχος: Arachthos Swiss-Anglo-German Consulting Group (ASAG), Αριθμός τεύχους 2, 38 pages, Athens, Αύγουστος 1984.

    [Υδρολογία, Κεφ. 5]

    [doc_id=228]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες