Οριστική μελέτη αποχέτευσης και μελέτη εγκαταστάσεων καθαρισμού Φαρσάλων – καταχωρημένα τεύχη

1 έγγραφο.

Engineering reports

  1. Δ. Κουτσογιάννης, Μελέτη υδρολογίας, Οριστική μελέτη αποχέτευσης και μελέτη εγκαταστάσεων καθαρισμού Φαρσάλων, Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Ανάδοχος: ΜΕΤΕΡ, 24 pages, Αθήνα, Ιούνιος 1983.

    [doc_id=233]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο