Οριστική μελέτη αποχέτευσης Δήμου Αμαλιάδας – καταχωρημένα τεύχη

1 έγγραφο.

Engineering reports

  1. Α. Ψιλόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδραυλικοί υπολογισμοί, Οριστική μελέτη αποχέτευσης Δήμου Αμαλιάδας, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Ηλείας, Ανάδοχος: Α. Ψιλόπουλος, Αθήνα, 1978.

    [doc_id=382]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες