Προκαταρκτική μελέτη ύδρευσης Δήμου Καρύστου και Κοινότητας Καλλιανού από πηγές Δημοσάρι

[proj_id=72]

Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 1982–Μάιος 1984

Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Εύβοιας

Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος

Μελέτη έργων εξωτερικού υδραγωγείου.

Έγγραφα: