Προκαταρκτική μελέτη ύδρευσης Δήμου Καρύστου και Κοινότητας Καλλιανού από πηγές Δημοσάρι – καταχωρημένα τεύχη

1 έγγραφο.

Engineering reports

  1. Η. Βασιλόπουλος, Ε. Καραλής, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση, Προκαταρκτική μελέτη ύδρευσης Δήμου Καρύστου και Κοινότητας Καλλιανού από πηγές Δημοσάρι, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Εύβοιας, Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος, Αριθμός τεύχους 1, 82 pages, Αθήνα, Απρίλιος 1983.

    [doc_id=389]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες