Μεθοδολογία εκτίμησης χρηματοοικονομικού κόστους

Χ. Μακρόπουλος, Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, και Ν. Χαλκιάς, Μεθοδολογία εκτίμησης χρηματοοικονομικού κόστους, Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας, 40 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2010.

[doc_id=1008]

[Ελληνικά]

Περιγράφεται συνοπτικά το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας και παρουσιάζονται οι βασικές συνιστώσες του καθώς και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του. Δίνεται μια γενική θεώρηση της έννοιας του χρηματοοικονομικού κόστους του νερού, που στη συνέχεια εστιάζει στο υπό μελέτη σύστημα. Εξηγούνται οι ιδιαιτερότητες του προβλήματος και διατυπώνεται ένα μεθοδολογικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τις σταθερές συνιστώσες (κεφαλαιουχικά κόστη) από τις μεταβλητά κόστη. Τα τελευταία αφορούν στη λειτουργίας και συντήρηση του συστήματος, και εξαρτώνται από τη διαχειριστική πολιτική που εφαρμόζεται.

PDF Πλήρες κείμενο (732 KB)

Σχετικό έργο: Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, S. Sigourou, N. D. Lagaros, and D. Koutsoyiannis, The development of the Athens water supply system and inferences for optimizing the scale of water infrastructures, Sustainability, 11 (9), 2657, doi:10.3390/su11092657, 2019.