Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας – καταχωρημένα τεύχη

5 έγγραφα.

Εκθέσεις ερευνητικών έργων

 1. Χ. Μακρόπουλος, Δ. Δαμίγος, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, και Α. Μπενάρδος, Συνοπτική έκθεση και τελικά συµπεράσµατα, Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας, 32 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2010.

  [doc_id=1099]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Δαμίγος, και Α. Μπενάρδος, Εκτίµηση του περιβαλλοντικού κόστους και προτάσεις κοστολόγησης, µέτρα και δράσεις για µια πολιτική βιώσιµης ανάπτυξης των υδατικών πόρων, Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας, 88 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2010.

  [doc_id=1098]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Μακρόπουλος, Α. Ευστρατιάδης, και Α. Κουκουβίνος, Εκτίµηση του χρηµατοοικονοµικού κόστους και προτάσεις ορθολογικής διαχείρισης του υδροσυστήµατος, Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας, 73 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2010.

  [doc_id=1097]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Δαμίγος, Μεθοδολογία εκτίμησης περιβαλλοντικού κόστους και κόστους πόρου, Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας, 25 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2010.

  [doc_id=1009]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Μακρόπουλος, Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, και Ν. Χαλκιάς, Μεθοδολογία εκτίμησης χρηματοοικονομικού κόστους, Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας, 40 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2010.

  [doc_id=1008]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο