ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Ένα σύστημα πληροφοριών για τη μελέτη των υδροκλιματικών φαινομένων στην Ελλάδα

Δ. Τολίκας, Δ. Κουτσογιάννης, και Θ. Ξανθόπουλος, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Ένα σύστημα πληροφοριών για τη μελέτη των υδροκλιματικών φαινομένων στην Ελλάδα, Πρακτικά του 8ου Σεμιναρίου για την προστασία του περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, 36–44, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης, 1993.

[doc_id=107]

[Ελληνικά]

Οι πρόσφατες εξελίξεις των τεχνικών διαχείρισης δεδομένων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των δικτύων μεταγωγής δεδομένων και της τεχνολογίας των κατανεμημένων βάσεων επιτρέπει αφενός τον ταχύτερο, αποτελεσματικότερο και ανετότερο χειρισμό των μετεωρολογικών και υδρολογικών πληροφοριών και αφετέρου την απομάκρυνση από το κλασικό κεντρικό υπολογιστικό μοντέλο (mainframes) και τη δημιουργία δικτύων από συνεργαζόμενους υπολογιστές που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες αποθήκευσης και επεξεργασίας των δεδομένων. Εξ άλλου η συνεχώς εντεινόμενη έρευνα σχετικά με τα υδροκλιματικά φαινόμενα και ιδιαίτερα με την Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή οδηγεί σε αυξημένες ανάγκες δεδομένων αλλά και προϋποθέτει την αξιοποίηση όλων των ιστορικών δεδομένων που υπάρχουν είτε σε μορφή χειρόγραφων αρχείων, είτε σε οποιαδήποτε μορφή αποθήκευσης σε υπολογιστή. Ξεκινώντας από αυτές τις δύο διαπιστώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει διεθνώς σοβαρές ερευνητικές προσπάθειες προσανατολισμένες στη χρήση κατανεμημένων μοντέλων για την αποθήκευση και διαχείριση υδρομετεωρολογικών δεδομένων. Σε αυτή την κατεύθυνση ξεκίνησε πρόσφατα στην Ελλάδα το ερευνητικό έργο ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ. Βασική στρατηγική του ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟΥ είναι η δημιουργία συνεργιστικού δικτύου φορέων, που ασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο με τις υδρομετεωρολογικές πληροφορίες, και επιστημόνων των κλάδων Πληροφορικής, Μετεωρολογίας, Υδρολογίας και Υδρογεωλογίας. Τεχνολογικά, η στρατηγική επιδίωξη αυτή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ενός δικτύου από ανεξάρτητους υπολογιστές οι οποίοι συνδέονται μέσω τηλεπικοινωνιακών γραμμών υψηλής ταχύτητας. Πάνω στο δίκτυο αυτό λειτουργεί Σύστημα Σχεσιακής Κατανεμημένης Βάσης Δεδομένων που επιτρέπει τη διαφανή ως προς τη θέση των δεδομένων προσπέλαση. Το όλο σύστημα συνοδεύεται από ειδικό λογισμικό που αναπτύσσεται στα πλαίσια του έργου και περιλαμβάνει την αποθήκευση, τη διακίνηση, τον έλεγχο και την επεξεργασία των δεδομένων σε γραφικό περιβάλλον φιλικό προς το χρήστη.

PDF Πλήρες κείμενο (217 KB)

Σχετικές εργασίες: