Συνοπτική έκθεση και τελικά συµπεράσµατα

Χ. Μακρόπουλος, Δ. Δαμίγος, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, και Α. Μπενάρδος, Συνοπτική έκθεση και τελικά συµπεράσµατα, Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας, 32 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2010.

[doc_id=1099]

[Ελληνικά]

Η τελική έκθεση αποσκοπεί στη σύνθεση των αποτελεσµάτων των επιμέρους τµηµάτων της µελέτης και την αποτίµηση του πλήρους κόστους του αδιύλιστου νερού της Αθήνας, που περιλαμβάνει το χρηµατοοικονοµικό, το περιβαλλοντικό καθώς και το κόστος πόρου. Συνοψίζονται τα αποτελέσµατα των µελετών εκτίµησης του χρηµατοοικονοµικού και περιβαλλοντικού κόστους, µε σύντοµη αναφορά στη µεθοδολογία και τις βασικές παραδοχές τους. Γίνεται σύνθεση των αποτελεσµάτων και υπολογίζεται το συνολικό κόστος, µε εφαρμογή των σεναρίων ζήτησης που αφορούν στο παρόν και το αναβαθµισµένο δίκτυο. Στη βάση των σεναρίων αυτών, υπολογίζονται και καταµερίζονται ανά μονάδα όγκου οι διάφορες συνιστώσες κόστους. Τέλος, συνοψίζονται τα συμπεράσματα και διατυπώνονται προτάσεις ορθολογικής διαχείρισης του συστήματος προς τα ενδιαφερόµενα µέρη, ήτοι το Υπουργείο, την ΕΠΕΥ∆ΑΠ και την ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.

PDF Πλήρες κείμενο (418 KB)

Σχετικό έργο: Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Makropoulos, C., and E. Papatriantafyllou, Developing roadmaps for the sustainable management of the urban water cycle: The case of WW reuse in Athens, Proceedings of the 13th International Conference of Environmental Science and Technology, Athens, 2013.