Η αιτιότητα στο κλίμα και την υδρολογία

A. Christofides, and D. Koutsoyiannis, Causality in climate and hydrology, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-7440, doi:10.13140/RG.2.2.33776.46082, European Geosciences Union, 2011.

[Η αιτιότητα στο κλίμα και την υδρολογία]

[doc_id=1130]

[Αγγλικά]

Συχνά βλέπουμε δηλώσεις του τύπου «90% της κλιματικής αλλαγής οφείλεται στο Χ» και διαφωνίες για το αν η κύρια αιτία της κλιματικής αλλαγής είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα, ή ο ήλιος, ή κάτι άλλο. Όμως, στα χαοτικά συστήματα, μπορεί αυτές οι δηλώσεις να μην έχουν νόημα, γιατί αν το «αποτέλεσμα» συμβαίνει αρκετά αργότερα από την υποτιθέμενη «αιτία», η σχέση μεταξύ των δύο τελικά χάνεται λόγω της ευαισθησίας του «αποτελέσματος» στις αρχικές συνθήκες. Μάλιστα, ενώ η φράση «το Α είναι αίτιο του Β» αρχικά φαίνεται σαφής, μια πιο προσεκτική εξέταση του τι σημαίνει αποκαλύπτει προβλήματα που έχουν ταλαιπωρήσει τους φιλοσόφους επί αιώνες. Επισκοπούμε την έννοια της αιτιότητας στο πλαίσιο της υδροκλιματολογίας, καθώς και την πιθανή επαναπροσέγγισή της με πιθανοτικούς όρους.

PDF Πλήρες κείμενο (136 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.33776.46082

Σημείωση:

Σχετικές συζητήσεις σε ιστολόγια: Climate Science: Roger Pielke Sr., Bishop Hill, PlazaMoyua.org, Climate Etc.: Judith Curry.

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, A random walk on water, Hydrology and Earth System Sciences, 14, 585–601, doi:10.5194/hess-14-585-2010, 2010.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, G. G. Anagnostopoulos, and N. Mamassis, Scientific dialogue on climate: is it giving black eyes or opening closed eyes? Reply to “A black eye for the Hydrological Sciences Journal” by D. Huard, Hydrological Sciences Journal, 56 (7), 1334–1339, doi:10.1080/02626667.2011.610759, 2011.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Ward, J. D., A. D. Werner, W. P. Nel, and S. Beecham, The influence of constrained fossil fuel emissions scenarios on climate and water resource projections, Hydrology and Earth System Sciences, 15, 1879-1893, 2011.