Πλημμύρες στην Αθήνα: Το επεισόδιο πλημμύρας του Κηφισού της 21-22/10/1994

N. Evelpidou, N. Mamassis, A. Vassilopoulos, C. Makropoulos, and D. Koutsoyiannis, Flooding in Athens: The Kephisos River flood event of 21-22/10/1994, International Conference on Urban Flood Management, Paris, doi:10.13140/RG.2.1.4065.5601, UNESCO, 2009.

[Πλημμύρες στην Αθήνα: Το επεισόδιο πλημμύρας του Κηφισού της 21-22/10/1994]

[doc_id=1163]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (2115 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4065.5601

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. E. Rozos, A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Calibration of a semi-distributed model for conjunctive simulation of surface and groundwater flows, Hydrological Sciences Journal, 49 (5), 819–842, doi:10.1623/hysj.49.5.819.55130, 2004.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Kandilioti, G. and C. Makropoulos, Preliminary flood risk assessment: the case of Athens, Nat. Hazards, DOI: 10.1007/s11069-011-9930-5, 2011.
2. #Hildén, M., R. Dankers, T. Kjeldsen, J. Hannaford, C. Kuhlicke, E. Kuusisto, C. Makropoulos, A. te Linde, F. Ludwig, J. Luther and H. Wolters, Floods – vulnerability, risks and management, A joint report of ETC CCA and ICM, European Environment Agency, 2012.
3. #Vanneuville, W., B. Werner, R. Uhel, et al., Water Resources in Europe in the Context of Vulnerability, EEA 2012 State of Water Assessment, European Environment Agency, 2012.
4. Evrenoglou, L. S. A. Partsinevelou, P. Stamatis, A. Lazaris, E. Patsouris, C. Kotampasi and P. Nicolopoulou-Stamati, Children exposure to trace levels of heavy metals at the north zone of Kifissos River, Science of The Total Environment, 443, 650-661, 10.1016/j.scitotenv.2012.11.041, 2013.
5. Diakakis, M., An inventory of flood events in Athens, Greece, during the last 130 years: Seasonality and spatial distribution, Journal of Flood Risk Management, 10.1111/jfr3.12053, 2013.
6. Diakakis, M., A. Pallikarakis and K. Katsetsiadou, Using a spatio-temporal GIS database to monitor the spatial evolution of urban flooding phenomena: the case of Athens Metropolitan Area in Greece, ISPRS International Journal of Geo-Information, 3 (1), 96-109, 2014.

Κατηγορίες: Πλημμύρες