Αειφόρος διαχείριση μιας μεγάλης κλίμακας τουριστικής εγκατάστασης με σημαντική ζήτηση νερού

K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Koukouvinos, N. Moutafis, and G. Vilandou, Sustainable management of a large-scale tourist facility with significant water demand, Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology, A672–A679, Rhodes, 2011.

[Αειφόρος διαχείριση μιας μεγάλης κλίμακας τουριστικής εγκατάστασης με σημαντική ζήτηση νερού]

[doc_id=1179]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (251 KB)

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, A. Koukouvinos, E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, HYDROGEIOS: A semi-distributed GIS-based hydrological model for modified river basins, Hydrology and Earth System Sciences, 12, 989–1006, doi:10.5194/hess-12-989-2008, 2008.