Σύντομη ιστορία της διαχείρισης του αστικού νερού στην αρχαία Ελλάδα

N. Zarkadoulas, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and A. N. Angelakis, A brief history of urban water management in ancient Greece, Evolution of Water Supply Through the Millennia, edited by A. N. Angelakis, L.W. Mays, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, 10, 259–270, doi:10.13140/RG.2.1.4114.7127, IWA Publishing, London, 2012.

[Σύντομη ιστορία της διαχείρισης του αστικού νερού στην αρχαία Ελλάδα]

[doc_id=1222]

[Αγγλικά]

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://books.google.gr/books?id=WxXu83RxSNwC&pg=PA259&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. A. N. Angelakis, D. Koutsoyiannis, and G. Tchobanoglous, Urban wastewater and stormwater technologies in ancient Greece, Water Research, 39 (1), 210–220, doi:10.1016/j.watres.2004.08.033, 2005.
2. D. Koutsoyiannis, N. Zarkadoulas, A. N. Angelakis, and G. Tchobanoglous, Urban water management in Ancient Greece: Legacies and lessons, Journal of Water Resources Planning and Management - ASCE, 134 (1), 45–54, doi:10.1061/(ASCE)0733-9496(2008)134:1(45), 2008.
3. N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A web based information system for the inspection of the hydraulic works in Ancient Greece, Ancient Water Technologies, edited by L.W. Mays, 103–114, doi:10.1007/978-90-481-8632-7_6, Springer, Dordrecht, 2010.
4. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, N. Zarkadoulas, and Y. Markonis, Floods in Greece, Changes of Flood Risk in Europe, edited by Z. W. Kundzewicz, Chapter 12, 238–256, IAHS Press, Wallingford – International Association of Hydrological Sciences, 2012.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Mithen, S., Thirst for Water and Power in the Ancient World, 384 pp., Harvard University Press, 2012.
2. Voudouris, K. S., Y. Christodoulakos, F. Steiakakis and A. N. Angelakis, Hydrogeological characteristics of Hellenic aqueducts-like Qanats, Water, 5, 1326-1345, 2013.
3. De Feo, G., A. N. Angelakis, G. P. Antoniou, F. El-Gohary, B. Haut, C. W. Passchier and X. Y. Zheng, Historical and technical notes on aqueducts from prehistoric to medieval times, Water, 5, 1996-2025, 2013.
4. Smith, M. L., The archaeology of urban landscapes, Annual Review of Anthropology, 43, 307-323, 2014.
5. Angelakis, A. N., G. Antoniou, K. Voudouris, N. Kazakis, N. Delazios, and N. Dercas, History of floods in Greece: causes and measures for protection, Natural Hazards, doi:10.1007/s11069-020-03898-w, 2020.

Κατηγορίες: Αρχαία επιστήμη και τεχνολογία