«Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων» και «Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά σώματα του ελλαδικού χώρου»: Συγκριτική παρουσίαση

Χ. Τύραλης, και Α. Ευστρατιάδης, «Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων» και «Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά σώματα του ελλαδικού χώρου»: Συγκριτική παρουσίαση, Σεπτέμβριος 2012.

[doc_id=1285]

[Ελληνικά]

Πραγματοποιείται συγκριτική παρουσίαση δύο τεχνικών κειμένων: (1) της έκθεσης του Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, που εκπονήθηκε στα πλαίσια ερευνητικού έργου του ΕΜΠ, και (2) της έκθεσης με τίτλο "Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά σώματα του ελλαδικού χώρου»", η οποία εκπονήθηκε τον Ιούνιο του 2011 από ερευνητική ομάδα του ΕΚΠΑ για λογαρισμό της Τράπεζας της Ελλάδας. Μεγάλο μέρος (~40%) των δύο εκθέσεων είναι όμοια λέξη προς λέξη.

PDF Πλήρες κείμενο (8176 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Σημείωση:

Η έκθεση του Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων: http://itia.ntua.gr/el/docinfo/782/

Δικτυακός τόπος της Τράπεζας της Ελλάδος που περιέχει, μεταξύ άλλων, την έκθεση της ομάδας Στουρνάρα: http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/klima/relevant.aspx (τελευταία ενημέρωση 2012/09/07)

Κατηγορίες: Κείμενα με ομοιότητες