Αποτελέσματα αναζήτησης

2 έγγραφα.

Λοιπές εργασίες

  1. Α. Ευστρατιάδης, «Διερεύνηση μεθόδων αναζήτησης ολικού βελτίστου σε προβλήματα υδατικών πόρων» και «Παράλληλοι μιμητικοί αλγόριθμοι – Παράλληλοι εξελικτικοί αλγόριθμοι και άλλες τεχνικές»: Συγκριτική παρουσίαση, Σεπτέμβριος 2012.

    [doc_id=1286]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

  1. Χ. Τύραλης, και Α. Ευστρατιάδης, «Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων» και «Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά σώματα του ελλαδικού χώρου»: Συγκριτική παρουσίαση, Σεπτέμβριος 2012.

    [doc_id=1285]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο