Επισκόπηση δεικτών ξηρασίας: Εφαρμογή του δείκτη Palmer στον ελληνικό χώρο

Κ. Καραμπουρνιώτης, Επισκόπηση δεικτών ξηρασίας: Εφαρμογή του δείκτη Palmer στον ελληνικό χώρο, Μεταπτυχιακή εργασία, 195 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 2012.

[doc_id=1311]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η επισκόπηση των πιο σημαντικών δεικτών ξηρασίας, με παράλληλη ανάλυση και εφαρμογή του δείκτη δριμύτητας ξηρασίας Palmer για δεδομένα που είχαν συλλεχθεί και αφορούν στην περιοχή της λίμνης Υλίκης. Η μέθοδος αποτυπώνεται αναλυτικά σε φύλλο εργασίας excel με στόχο να μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του δείκτη ξηρασίας Palmer και σε άλλες περιοχές. Απώτερος στόχος της εργασίας ήταν να δοθεί η δυνατότητα πειραματισμού και βελτίωσης του δείκτη, δεδομένου ότι όλα τα στάδια υπολογισμού του είναι φανερά στον χρήστη.

PDF Πλήρες κείμενο (2557 KB)