Διερέυνηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων σε απομονωμένες περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής: Η περίπτωση του Κιμπάου

Κ. Γκούτης, Διερέυνηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων σε απομονωμένες περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής: Η περίπτωση του Κιμπάου, Διπλωματική εργασία, 281 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2013.

[doc_id=1330]

[Ελληνικά]

Η διπλωματική που ακολουθεί είναι μια επισκόπηση στα κοινωνικά, τεχνικά και ενεργειακά προβλήματα του πιο καθυστερημένου τμήματος του τρίτου κόσμου, των κρατών της Υποσαχάριας Αφρικής, στις μεγάλες ευκαιρίες της υδροηλεκτρικής ενέργειας καθώς και μια ανάλυση για την αστοχία ενός μικρού υδροηλεκτρικού έργου στο Κιμπάου, σε ένα απομακρυσμένο χωριό στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Το τελευταίο σκέλος της μελέτης είναι συνέχεια της πρώτης προσπάθειας αναφοράς στο έργο, όταν το Πολυτεχνείο του Μπάρι το 2009, κλήθηκε να μελετήσει, να αναλύσει και να διερευνήσει τις αιτίες αστοχίας του μικρού υδροηλεκτρικού έργου στο Κιμπάου, εν είδει απομακρυσμένης τεχνικής βοήθειας, προσπάθεια που σήμερα τη συνεχίζουμε εμείς. Ο στόχος λοιπόν εδώ είναι η εντρύφηση και η πιστή απόδοση του εργασιακού, τεχνικού, οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλον της Υποσαχάριας Αφρικής που έχει να αντιμετωπίσει ο Μηχανικός, η ανάδειξη των ιδιομορφιών τις περιοχής, ο εντοπισμός των επιβαρυντικών παραγόντων της Υποσαχάριας Αφρικής αλλά και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που τις κρατάνε πίσω στον τομέα της γενικής ανάπτυξης και προόδου, έτσι ώστε να ενταχθούν στην ανάλυση του ηλεκτροπαραγωγικού τομέα, όχι όμως στο σύνολο αυτού αλλά μόνο αντιπαραβάλλοντας την ένταση της ηλεκτρικής κάλυψης με κρατική ευθύνη και τις προσπάθειες εξηλεκτρισμού των απομονωμένων περιοχών των χωρών αυτών μέσω μικρών υδροηλεκτρικών έργων. Σε αυτό το πρίσμα λοιπόν μπαίνει και το μικρό υδροηλεκτρικό έργο στο Κιμπάου, όπου οι κάτοικοι, με την δωρεά του υδροστρόβιλου που χρησιμοποιεί το έργο, μπόρεσαν να φτιάξουν ένα αυτόνομα ηλεκτρικό δίκτυο, το οποίο λειτούργησε για ένα διάστημα μέχρις ότου αστοχήσει, κάτι που ισχύει και σήμερα. Εδώ λοιπόν, μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε και το μονοπάτι ανώτερης επίγνωσης για τον Μηχανικό του δυτικό κόσμου, αλλά και να εξετάσουμε «από κοντά» τα αίτια της αστοχίας του μικρού υδροηλεκτρικού έργου στο Κιμπάου.

PDF Πλήρες κείμενο (23906 KB)