Ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης υδροσυστήματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

A. Georgakakos, H. Yao, C. Demarchi, and M. Mullusky, Model development for simulation and optimisation of the Western Sterea Hellas hydrosystem, Evaluation of Management of the Water Resources of Sterea Hellas - Phase 3, Report 39, 239 pages, Department of Water Resources, Hydraulic and Maritime Engineering – National Technical University of Athens, Athens, Ιανουάριος 1999.

[Ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης υδροσυστήματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας]

[doc_id=134]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Σχετικό έργο: Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and G. Karavokiros, A decision support tool for the management of multi-reservoir systems, Journal of the American Water Resources Association, 38 (4), 945–958, doi:10.1111/j.1752-1688.2002.tb05536.x, 2002.