Σε υπεράσπιση της στασιμότητας (προσκεκλημένη ομιλία)

D. Koutsoyiannis, In defence of stationarity (invited talk), IAHS - IAPSO - IASPEI Joint Assembly, Gothenburg, Sweden, doi:10.13140/RG.2.2.18211.66083, International Association of Hydrological Sciences, International Association for the Physical Sciences of the Oceans, International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior, 2013.

[Σε υπεράσπιση της στασιμότητας (προσκεκλημένη ομιλία)]

[doc_id=1364]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (1182 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18211.66083