Μέτρηση παροχών και εκτίμηση απωλειών της αρδευτικής διώρυγας ΔΧΧ του Κάτω Αχελώου

Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, Δ. Ζαρρής, Ι. Γαβριηλίδης, Τ. Παπαθανασιάδης, και Ι. Ναλμπάντης, Μέτρηση παροχών και εκτίμηση απωλειών της αρδευτικής διώρυγας ΔΧΧ του Κάτω Αχελώου, Εκτίμηση απωλειών διώρυγας ΔΧΧ στο αρδευτικό δίκτυο Κάτω Αχελώου, Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Εγγείων Βελτιώσεων – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., 20 pages, Διεύθυνση Έργων Εγγείων Βελτιώσεων – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Αθήνα, 1999.

[doc_id=138]

[Ελληνικά]

Εκτελέστηκε πρόγραμμα υδρομετρήσεων σε διάφορες θέσεις της διώρυγας, από την ανάλυση των οποίων προέκυψε ότι κατά μήκος του τμήματος της διώρυγας που διερευνήθηκε, και παρά τα προβλήματα διάβρωσης της επένδυσης που παρουσιάστηκαν, οι απώλειες νερού είναι στην πραγματικότητα ασήμαντες.

PDF Πλήρες κείμενο (503 KB)

Σχετικό έργο: Εκτίμηση απωλειών διώρυγας ΔΧΧ στο αρδευτικό δίκτυο Κάτω Αχελώου