Διερεύνηση μεταβολής ύψους βροχής με το υψόμετρο

Κ Κυριακίδης, Διερεύνηση μεταβολής ύψους βροχής με το υψόμετρο, MSc thesis, 122 pages, Οκτώβριος 2013.

[doc_id=1423]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (2696 KB)

Σημείωση:

Σκοπός της παρούσης είναι να παρουσιαστεί σειρά αναλύσεων εκτίμησης του ρυθμού μεταβολής του υψομέτρου βροχόπτωσης με το υψόμετρο καταγραφής, δίνοντας έμφαση στη μηνιαία κλίμακα υπολογισμoύ, καθώς και σε μεγάλες περιοχές του Ελλαδικού Χώρου. Παρόμοια προσπάθεια σε παρόμοιο βαθμό ανάλυσης δεν είχε ξαναγίνει, ως εκ τούτου κρίθηκε σκόπιμη η διενέργεια μίας τέτοιας μελέτης. Σαν συντελεστής η βροχοβαθμίδα είναι φανερό ότι επηρεάζεται από πληθώρα άλλων χαρακτηριστικών του εδάφους, όπως προσανατολισμός εδάφους, διαμόρφωση γειτονικών εδαφικών μορφών, γεωγραφικό πλάτος. Επιπλέον γίνεται φανερό ότι το μοντέλο της βροχοβαθμίδας, ως μονοπαραμετρικό, γραμμικό μοντέλο, δε μπορεί να προσομοιώσει αποτελεσματικά μεγάλο χωρικό και υψομετρικό εύρος δείγματος. Επιπλέον για αυτούς τους λόγους, είναι σύνηθες η προσαρμογή των υψομέτρων των σταθμών με το ύψος της βροχόπτωσης να παρουσιάζει ασθενή συσχέτιση και διαφοροποίηση, ανά τοποθεσία, μέθοδο υπολογισμού.