Κρυφοκοιτώντας τον Θεό να παίζει ζάρια για το νερό και το κλίμα

D. Koutsoyiannis, Glimpsing God playing dice over water and climate, Lectio Inauguralis, Bogotá, Colombia, doi:10.13140/RG.2.2.13755.21282, Pontificia Universidad Javeriana, 2014.

[Κρυφοκοιτώντας τον Θεό να παίζει ζάρια για το νερό και το κλίμα]

[doc_id=1426]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (5593 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.13755.21282