Αποτελεσματική διακριτοποίηση στη μέθοδο πεππερασμένων διαφορών

E. Rozos, A. D. Koussis, and D. Koutsoyiannis, Efficient discretization in finite difference method, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-9608, doi:10.13140/RG.2.1.3140.1044, European Geosciences Union, 2015.

[Αποτελεσματική διακριτοποίηση στη μέθοδο πεππερασμένων διαφορών]

[doc_id=1527]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (534 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3140.1044