Η υδροδότηση της Αθήνας ανά τους αιώνες

D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, The water supply of Athens through the centuries, 16th conference Cura Aquarum, Athens, doi:10.13140/RG.2.2.24516.22400/1, German Water History Association, German Archaeological Institute in Athens, 2015.

[Η υδροδότηση της Αθήνας ανά τους αιώνες]

[doc_id=1543]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (5033 KB)