Αι Αθήναι εξεταζόμεναι υπό υδραυλικήν επόψιν

Α. Κορδελλάς, Αι Αθήναι εξεταζόμεναι υπό υδραυλικήν επόψιν, 189 pages, Αθήνισι, 1879.

[doc_id=1559]

[Ελληνικά]

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

Κατηγορίες: Ιστορικού ενδιαφέροντος