Αποτελέσματα αναζήτησης

20 έγγραφα.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

 1. Λ. Λαζαρίδης, Οι απώλειες φορτίου και οι παροχές σχεδιασμού σε εσωτερικά δίκτυα υδρεύσεως, Τεχνικά Χρονικά, 1, 21–26, 1979.

  [doc_id=2418]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Λ. Λαζαρίδης, Οι απώλειες φορτίου και οι παροχές σχεδιασμού σε κλειστά κυκλοφοριακά (βροχωτά) υπό πίεση αρδευτικά δίκτυα με ελεύθερη ζήτηση, Τεχνικά Χρονικά, 1, 27–35, 1979.

  [doc_id=2417]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Λ. Λαζαρίδης, Οι απώλειες φορτίου και οι παροχές σχεδιασμού σε ακτινωτά υπό πίεση αρδευτικά δίκτυα με ελεύθερη ζήτηση, Τεχνικά Χρονικά, 4, 32–50, 1978.

  [doc_id=2419]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Λάσκαρης, Τα υδραυλικά έργα της κοιλάδος του κάτω Αχελώου ποταμού, Δελτίο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Αθηνών, 15–45, 1963.

  [doc_id=2120]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

Διάφορα δημοσιεύματα

 1. Δ. Κωνσταντινίδης, Τα υδραυλικά έργα στην Ελλάδα (Σημειώσεις σειράς διαλέξεων στο ΕΜΠ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1993.

  [doc_id=1678]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Επιτροπή Σπουδών του Συλλόγου Σπουδαστών Πολιτικών Μηχανικών, Εισήγηση για το Πρόγραμμα Σπουδών, Αθήνα, 1977.

  [doc_id=1509]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Αντωνόπουλος, και Δ. Στυλιανόπουλος, Υδρολογικαί παρατηρήσεις, 557 pages, Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Αθήνα, 1946.

  [doc_id=629]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

Βιβλία

 1. Δ.Λ. Παπαδήμος, Τα Υδραυλικά Έργα Παρά τοις Αρχαίοις - Τόμος Γ, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα, 1979.

  [doc_id=2090]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Λ. Λαζαρίδης, Συμβολή στο σχεδιασμό των σωληνωτών υπό πίεση δικτύων, 185 pages, Αθήνα, 1977.

  [doc_id=2416]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Κολαΐτης, Αγγλοελληνικόν Λεξικόν των Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 1976.

  [doc_id=1318]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ.Λ. Παπαδήμος, Τα Υδραυλικά Έργα Παρά τοις Αρχαίοις - Τόμος B, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα, 1975.

  [doc_id=2089]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Ι. Λουκάς, (1) Οι τρείς Ιεράρχες (2) Εμμανουήλ Π. Ρέπουλης, Αθήνα, 1975.

  [doc_id=2069]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Νικολάου, Μαθήματα Υδροδυναμικών Έργων, 296 pages, Αθήνα, 1975.

  [doc_id=1519]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ.Λ. Παπαδήμος, Τα Υδραυλικά Έργα Παρά τοις Αρχαίοις - Τόμος Α, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα, 1974.

  [doc_id=2088]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Γ. Νουτσόπουλος, Μαθήματα θεωρητικής και εφηρμοσμένης υδραυλικής, Β, Ροή εις κλειστούς αγωγούς υπό πίεσιν, 80 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1973.

  [doc_id=844]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Καλίνσκης, Διευθετήσεις Χειμάρρων και Ποταμών, Αθήνα, 1956.

  [doc_id=2421]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Καρακασσώνης, Υδρολογία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1953.

  [doc_id=1677]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Ρουσέν, Λεξικό των Μετεωρολογικών όρων, 300 pages, 1933.

  [doc_id=1219]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Γκίνης, Δασική υδραυλική, Αθήνα, 1924.

  [doc_id=2420]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Κορδελλάς, Αι Αθήναι εξεταζόμεναι υπό υδραυλικήν επόψιν, 189 pages, Αθήνισι, 1879.

  [doc_id=1559]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες