Αποτελέσματα αναζήτησης

4 έγγραφα.

Various publications

 1. Δ. Κωνσταντινίδης, Τα υδραυλικά έργα στην Ελλάδα (Σημειώσεις σειράς διαλέξεων στο ΕΜΠ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1993.

  [doc_id=1678]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Αντωνόπουλος, και Δ. Στυλιανόπουλος, Υδρολογικαί παρατηρήσεις, 557 pages, Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Αθήνα, 1946.

  [doc_id=629]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

Books

 1. Γ. Καρακασσώνης, Υδρολογία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1953.

  [doc_id=1677]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Κορδελλάς, Αι Αθήναι εξεταζόμεναι υπό υδραυλικήν επόψιν, 189 pages, Αθήνισι, 1879.

  [doc_id=1559]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες