Αποτελέσματα αναζήτησης

5 έγγραφα.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

 1. Γ. Λάσκαρης, Τα υδραυλικά έργα της κοιλάδος του κάτω Αχελώου ποταμού, Δελτίο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Αθηνών, 15–45, 1963.

  [doc_id=2120]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

Διάφορα δημοσιεύματα

 1. Δ. Κωνσταντινίδης, Τα υδραυλικά έργα στην Ελλάδα (Σημειώσεις σειράς διαλέξεων στο ΕΜΠ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1993.

  [doc_id=1678]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Αντωνόπουλος, και Δ. Στυλιανόπουλος, Υδρολογικαί παρατηρήσεις, 557 pages, Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Αθήνα, 1946.

  [doc_id=629]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

Βιβλία

 1. Γ. Καρακασσώνης, Υδρολογία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1953.

  [doc_id=1677]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Κορδελλάς, Αι Αθήναι εξεταζόμεναι υπό υδραυλικήν επόψιν, 189 pages, Αθήνισι, 1879.

  [doc_id=1559]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες