Η πραγματικότητα των έργων εκτροπής του Αχελώου. Τεχνική, οικονομική, περιβαλλοντική, νομική και πολιτική αποτίμηση

Μ. Φιλίππου, Η πραγματικότητα των έργων εκτροπής του Αχελώου. Τεχνική, οικονομική, περιβαλλοντική, νομική και πολιτική αποτίμηση, MSc thesis, Φεβρουάριος 2016.

[doc_id=1598]

[Ελληνικά]

Ο ποταμός Αχελώος έδωσε κατά το παρελθόν και συνεχίζει να δίνει, μέσω μιας μακράς σειράς αποφάσεων που αφορούν στη διαχείρισή του, το έναυσμα για έντονο προβληματισμό πάνω στη διαχείριση των υδατικών πόρων και στην αντιμετώπιση του «θεού Ποταμού» από την πολιτεία, την νομολογία, και την κοινωνία, καθώς στη χώρα μας το ζήτημα των υδάτων δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο. Η λειψυδρία στη Θεσσαλία ήταν ένα πρόβλημα γνωστό από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Η πρόθεση της επίλυσης του προβλήματος είχε την δεδηλωμένη όλων των κυβερνήσεων αλλά και την ευρύτερη συναίνεση των πολιτικών κομμάτων. Το 1960 πραγματοποιήθηκε η 1η εκτροπή του παραπόταμου του Αχελώου, Ταυρωπού. Οι ισχυρές αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν τότε από τη τοπική κοινωνία, σήμερα έχουν ξεχασθεί. Η συνεισφορά της Λίμνης πλαστήρα στην τοπική και Εθνική οικονομία είναι πλέον ολοφάνερη. Η 2η Εκτροπή του Αχελώου αναγγέλθηκε το 1980 και αποφασίσθηκε το 1983. Από τότε έχουν περάσει σαράντα δύο (42) χρόνια και το έργο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η υλοποίηση του έργου έχει διχάσει και η συζήτηση διεξάγεται ανάμεσα σε αυτούς που μέσω τεκμηριωμένων μελετών υποστηρίζουν το έργο και αυτούς που επικαλούνται αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που όμως δεν υποστηρίζονται από αναλόγου κύρους μελέτες. Έχουν γραφεί κατά καιρούς πάρα πολλά και όχι πάντα απόλυτα ακριβή ακόμη και στο διεθνή τύπο, όσον αφορά στην τεχνική, οικονομική, νομική, περιβαλλοντική και πολιτική διάσταση του εγχειρήματος. Στην παρούσα εργασία αποτυπώνεται η πραγματικότητα των έργων της 2ης εκτροπής του Αχελώου σε όλες του τις διαστάσεις, Η πραγματικότητα των έργων όπως θα διαφανεί στην παρούσα εργασία επιβάλει και τη λήψη όλων εκείνων των μέτρων που θα διασφαλίσουν την βέλτιστη απόδοση των ήδη τοποθετημένων χρημάτων των Ελλήνων φορολογουμένων, σε συμφωνία με τους όρους μιας βιώσιμης και αειφόρυ ανάπτυξης.

PDF Πλήρες κείμενο (4947 KB)