Η αρχιτεκτονική και το αισθητικό στοιχείο στα φράγματα – Από τα διεθνή παραδείγματα στις προτάσεις για την Ελλάδα

Ρ. Ιωαννίδης, Η αρχιτεκτονική και το αισθητικό στοιχείο στα φράγματα – Από τα διεθνή παραδείγματα στις προτάσεις για την Ελλάδα, Διπλωματική εργασία, 247 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2015.

[doc_id=1624]

[Ελληνικά]

Η αρχιτεκτονική των φραγμάτων είναι ένα ζήτημα που δεν έχει απασχολήσει τους φορείς της Ελλάδας που ασχολούνται με θέματα έρευνας, σχεδιασμού και κατασκευής φραγμάτων. Στην παρούσα εργασία διερευνάται η ανάγκη ευαισθητοποίησης των φορέων αυτών σε θέματα σχετικά με την αρχιτεκτονική των φραγμάτων και πραγματοποιούνται σχετικές προτάσεις. Αρχικά, στο πρώτο μέρος της εργασίας, διερευνάται η παρούσα κατάσταση σε σχέση με την αρχιτεκτονική των ελληνικών φραγμάτων και την επίδραση των έργων αυτών στο ελληνικό τοπίο. Στην συνέχεια, εξετάζονται διεθνή παραδείγματα αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων σε φράγματα και δημιουργείται μια βάση δεδομένων με τεχνικές και ιδέες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα αλλά και αλλού. Επιπλέον διατυπώνονται γενικότερα επιχειρήματα υπέρ και κατά της ένταξης του αισθητικού στοιχείου ως παραμέτρου σχεδιασμού των φραγμάτων. Τέλος, στο δεύτερο μέρος της εργασίας πραγματοποιούνται προτάσεις για αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις σε φράγμα ΑΚΣΕ (Αξονοσυμμετρικό Κυλινδρούμενου Σκληρού Επιχώματος) χρησιμοποιώντας τα σχέδια του πιο πρόσφατα κατασκευασμένου τέτοιου φράγματος στην Ελλάδα (Φράγμα Φιλιατρινού Μεσσηνίας) και θέτοντας σαν τόπο κατασκευής την περιοχή των νησιών του Αιγαίου. Οι προτάσεις αυτές αναλύονται τεχνικά, κατασκευαστικά, αρχιτεκτονικά και οικονομικά και δημιουργείται παράλληλα μια προτεινόμενη διαδικασία σχεδιασμού για αντίστοιχες παρεμβάσεις στο μέλλον.

PDF Πλήρες κείμενο (19257 KB)