Υδρολογία

Γ. Καρακασσώνης, Υδρολογία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1953.

[doc_id=1677]

[Ελληνικά]

· Κεφάλαιο Ι: Μετεωρολογία σελ. 9

· Κεφάλαιο ΙΙ: Προέλευση του ύδατος σελ.101

· Κεφάλαιο ΙΙΙ: Η κατανομή του ύδατος σελ.130

· Κεφάλαιο IV: Επιφανειακές απορροές σελ. 176

· Κεφάλαιο V: Τα υπόγεια ύδατα σελ.267

· Κεφάλαιο VI: Το ισοζύγιο του κυκλοφορούντος ύδατος σελ. 327

PDF Πλήρες κείμενο (10955 KB)

Σημείωση:

Ευχαριστίες στο Λάζαρο Λαζαρίδη που το βρήκε στο αρχείο του. Το διδάχτηκε από τον Γ. Καρακασσώνη στο Δ΄ έτος Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (1953-1954).

Τα λιθόγραφα φυλλάδια εκτυπώνονταν αρκετά μετά την παράδοση του μαθήματος γιατί έπρεπε να γραφούν, από τους φοιτητές και πολλές φορές να τα δει ο Καθηγητής (αν βέβαια είχε διαθεσιμότητα), ή να τα δώσει και ο ίδιος χειρόγραφα. Έτσι, όταν απεβίωσε ξαφνικά, δεν είχαν εκδοθεί όλα τα κεφάλαια, ενώ οι παραδόσεις του μαθήματος είχαν προχωρήσει πολύ περισσότερο. (Δεν τελείωσε η εκτύπωση των υπολοίπων φυλλαδίων – σταμάτησε στο μοναδιαίο υδρογράφημα).

Κατηγορίες: Ιστορικού ενδιαφέροντος