Η αντιπλημμυρική προστασία του λεκανοπεδίου της Αθήνας

Θ. Ξανθόπουλος, Δ. Χριστούλας, Μ. Μιμίκου, Μ. Αφτιάς, και Δ. Κουτσογιάννης, Η αντιπλημμυρική προστασία του λεκανοπεδίου της Αθήνας, Περιοδικό "Μηνιαία Τεχνική Επιθεώρηση", 48, 50–53, 1996.

[doc_id=189]

[Ελληνικά]

Η επικαιρότητα της καταιγίδας της 21-22/10/1994 επανέφερε στο προσκήνιο την κρισιμότητα και επικινδυνότητα των πλημμυρών, που συγκριτικά με τους σεισμούς παρουσιάζει στην Αττική, σε περίοδο εκατονταετίας, πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων. Η διάγνωση των αιτιών αναφέρεται σε φυσικά (γεωμορφολογικά και κλιματολογικά) αίτια, την εκτεταμένη αστικοποίηση, το ψαλίδισμα και την ανεπαρκή διευθέτηση των φυσικών υδατορευμάτων, την υποβάθμιση και την ανεπαρκή συντήρηση και επιτήρηση των αντιπλημμυρικών έργων, τα παρωχημένα κριτήρια σχεδιασμού, την απουσία μετρητικής και ερευνητικής υποδομής. Προϋποθέσεις διατύπωσης αντιπλημμυρικής στρατηγικής αποτελούν η συνολική κάλυψη του λεκανοπεδίου, ο εντοπισμός και η απογραφή των προβλημάτων απορροής, η σύνδεση με το γενικότερο πολεοδομικό σχεδιασμό, η χρήση σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων. Οι στόχοι της στρατηγικής αυτής είναι (α) καταγραφή και απεικόνιση ζωνών πλημμυρικής επικινδυνότητας, (β) στήριξη των έργων και ενεργειών σε αξιόπιστες μετρήσεις, (γ) νέα κριτήρια και μέθοδοι σχεδιασμού συλλεκτήρων και έργων ανάσχεσης, (δ) συνολικό πρόγραμμα ιεράρχησης έργων, και (ε) σύστημα πρόβλεψης - παρακολούθησης - προειδοποίησης.

PDF Πλήρες κείμενο (805 KB)

Σχετικές εργασίες:

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, N. Zarkadoulas, A. N. Angelakis, and G. Tchobanoglous, Urban water management in Ancient Greece: Legacies and lessons, Journal of Water Resources Planning and Management - ASCE, 134 (1), 45–54, doi:10.1061/(ASCE)0733-9496(2008)134:1(45), 2008.

Κατηγορίες: Πλημμύρες