Διαχείριση ξηρασίας: Σύγκριση των παραδειγμάτων Καλιφόρνιας (2012-2016) και Αθήνας (1988-1993)

Α. Ζούκος, Διαχείριση ξηρασίας: Σύγκριση των παραδειγμάτων Καλιφόρνιας (2012-2016) και Αθήνας (1988-1993), Διπλωματική εργασία, 159 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 2018.

[doc_id=1911]

[Ελληνικά]

Το φαινόμενο της ξηρασίας είναι πολύπλοκο και ακραίο. Μπορεί να εκδηλωθεί τόσο σε άνυδρες όσο και σε πλούσιες σε βροχοπτώσεις περιοχές. Κάθε περιοχή αντιλαμβάνεται διαφορετικά την ξηρασία και οι επιπτώσεις της ποικίλλουν. Επίσης η έναρξη και το τέλος ενός περιστατικού ξηρασίας είναι δύσκολο να καθοριστεί. Τα στοιχεία αυτά είναι η αιτία που δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός του φαινομένου. Η απουσία ενός καθολικά αποδεκτού ορισμού του φαινομένου της ξηρασίας έχει δημιουργήσει διαφορετικές προσεγγίσεις στην διαχείριση της. Μέσα από παραδείγματα διαχείρισης της ξηρασίας και εν προκειμένω της Καλιφόρνιας (2012-2016) των ΗΠΑ και της Αθήνας (1988-1993), αναδεικνύουμε αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις, τα αμφισβητήσιμα συμπεράσματα και τις προβληματικές ενέργειες που άγονται από την κατάρτιση μεθοδολογίας βάσει ορισμού. Λόγω πολυπλοκότητας του υδροδοτικού συστήματος της Καλιφόρνιας γίνεται μια περιγραφή των υποδομών που αφορούν την εκμετάλλευση των υδατικών πόρων αλλά και ιστορική αναδρομή της εξέλιξης τους. Η διερεύνηση αυτή μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες του συστήματος, για να μπορέσουμε να σχολιάσουμε στην συνέχεια την διαχείριση του περιστατικού της ξηρασίας. Σχολιάζοντας αυτά τα παραδείγματα διαχείρισης και συνδέοντας τον ορισμό της ξηρασίας με αυτά, καταλήγουμε σε σημαντικά συμπεράσματα για την λήψη των αποφάσεων κατά περίπτωση. Τέλος προτείνουμε την χρήση ενός ενιαίου ορισμού για την κατάρτιση ενός επιχειρησιακού - διαχειριστικού σχεδίου.

PDF Πλήρες κείμενο (11139 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό: