Βελτιστοποιώντας τεχνικές πτυχές των χωμάτινων κατασκευών. Το χώμα ως "σύνηθες" υλικό.

E. Frangedaki, and G.-F. Sargentis, Optimizing engineering aspects of earth constructions.The earth as "common" material., European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-11412-1, European Geosciences Union, 2019.

[Βελτιστοποιώντας τεχνικές πτυχές των χωμάτινων κατασκευών. Το χώμα ως "σύνηθες" υλικό.]

[doc_id=1949]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο: