Πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης για την αναπαράσταση υδατικών, ενεργειακών και οικονομικών ροών σε ένα μη διασυνδεδεμένο νησί

P. Mavritsakis, A stochastic simulation framework for representing water, energy and financial fluxes across a non-connected island, Diploma thesis, 150 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Ιούλιος 2019.

[Πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης για την αναπαράσταση υδατικών, ενεργειακών και οικονομικών ροών σε ένα μη διασυνδεδεμένο νησί]

[doc_id=1976]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο: